Gecombineerde Leefstijl Interventie

De GLI CooL (Coaching op Leefstijl)

Leefstijl is alles wat je doet en laat om gezond te blijven. Een leefstijlcoach kan je helpen om in actie te komen. Kernwoorden binnen CooL zijn: bewustwording en eigen verantwoordelijkheid. De regie ligt bij de deelnemer. De leefstijlcoach helpt je om een doel te formuleren en concrete stappen op weg daar naar toe te zetten.

Voor wie

Een Gecombineerde Leefstijl Interventie is een programma waarin aandacht wordt besteed aan alle aspecten van een gezonde leefstijl. Vaak worstelen deelnemers al lang met overgewicht en hebben ze al meerdere diëten geprobeerd. In mijn GLI ligt de nadruk op het blijvend veranderen van je gedrag. Een gezondere leefstijl krijg je namelijk niet zomaar. Als je in kleine stapjes je gedrag verandert, is het beter vol te houden.

Je leert gezonde keuzes maken en ik besteed ook aandacht aan terugval en terugveren. Uiteindelijk werken we toe naar een blijvend gezondere leefstijl en gewichtsvermindering.

Je kunt je aanmelden voor het leefstijlprogramma als je een verwijzing hebt van je huisarts en voldoet aan deze criteria:

  • Je bent 18 jaar of ouder
  • Je hebt overgewicht (d.w.z. een BMI tussen 25 en 30) en daarnaast een verhoogd risico op diabetes of hart- en vaatziekten
  • Je hebt ernstig overgewicht (d.w.z. een BMI van meer dan 30)

Wat

De looptijd van het CooL-programma is 24 maanden.

In de eerste 8 maanden is het contact met de groep en de coach vrij intensief. In die 8 maanden ga je met kleine stapjes je gedrag ombuigen naar gezonder gedrag. Vanaf maand 9 ga je het meer en meer zelf doen en dan ligt de nadruk op behouden van het gezonde gedrag. Uiteraard word je dan nog steeds door mij begeleid!

Waar die begeleiding uit bestaat:

8 individuele gesprekken

We beginnen met een uitgebreide intake van een uur. In dat gesprek bespreken we je achtergrond en je motivatie om mee te doen. In de daarop volgende gesprekken gaan we steeds in op de thema’s die voor jou actueel zijn. We gaan in op jouw persoonlijke situatie en jouw doelstellingen en kijken naar jouw drijfveren.

16 groepsbijeenkomsten

Een groepsbijeenkomst duurt 1,5 uur en hierin behandel ik iedere keer een thema. Dit zijn altijd onderwerpen die bijdragen aan een gezonde leefstijl zoals voeding, beweging, slapen, ontspannen of timemanagement. Ik wissel theorie af met interactieve oefeningen in de groep. Ik vind het belangrijk dat deelnemers in een veilige en ontspannen sfeer ervaringen met elkaar kunnen delen. We wisselen tips & trucs uit en leren van elkaar. Natuurlijk is er ook ruimte voor gezelligheid!

BMI

Wil je weten wat jouw BMI is? Dan kun je deze calculator van het voedingscentrum gebruiken.

TIP

Vraag bij je zorgverzekeraar naar de regels die zij hanteren met betrekking tot de vergoeding.

JA, ik wil aan mijn leefstijl werken

Ik heb een verwijzing van mijn huisarts of specialist. Vul hieronder de gegevens in.

Vul hieronder uw gegevens in om u aan te melden voor de GLI.

Zorgverzekeraar:
Locatie (voorkeur):