Gecombineerde Leefstijl Interventie

De GLI CooL (Coaching op Leefstijl)

Leefstijl is alles wat je doet en laat om gezond te blijven. Ik kan je helpen om in actie te komen. Kernwoorden binnen CooL zijn: bewustwording en eigen verantwoordelijkheid. De regie ligt bij jou als deelnemer. Ik help je om een doel te formuleren en concrete stappen te zetten.

Voor wie

De Gecombineerde Leefstijl Interventie is een programma waarin aandacht wordt besteed aan alle aspecten van een gezonde leefstijl. We behandelen in de groepsbijeenkomsten diverse onderwerpen die te maken hebben met je leefstijl. Denk hierbij aan het aanleren van gezonde gewoontes op het gebied van ontspanning, slaap, beweging en voeding.

Vaak worstelen mensen die bij mij komen al lang met hun gewicht en meestal hebben ze al meerdere diëten geprobeerd. Het nadeel van diëten is echter dat het resultaat meestal niet blijvend is. In de GLI ligt de nadruk op het blijvend veranderen van je gedrag. We doen dat door met elkaar steeds kleine stapjes te bepalen die we in laten slijten tot ze een gewoonte zijn geworden. Als je in kleine stapjes je gedrag verandert, is het beter vol te houden. Ik coach je hierin door bewustwording en zelfreflectie te stimuleren. Ik besteed in de groepsbijeenkomsten ook aandacht aan terugval en terugveren. Want er komen altijd momenten waarop je het moeilijk hebt. De kunst is dan om hier niet in te blijven hangen en jezelf weer op het juiste spoor te zetten. Uiteindelijk werken we in twee jaar toe naar een blijvend gezondere leefstijl en gewichtsvermindering.

Je kunt je aanmelden voor het leefstijlprogramma als je een verwijzing hebt van je huisarts en voldoet aan deze criteria:

  • Je bent 18 jaar of ouder
  • Je hebt overgewicht (BMI tussen 25 en 30) en daarnaast een verhoogd risico op diabetes, hart- en vaatziekten, slaapapneu of artrose
  • Je hebt ernstig overgewicht (d.w.z. een BMI van meer dan 30)

Wat

De looptijd van het CooL-programma is in totaal 24 maanden.

In de eerste 8 maanden zien we elkaar 8 keer in groepsverband en 4 keer individueel. In die 8 maanden ga je met kleine stapjes je gedrag ombuigen naar gezonder gedrag. Er wordt van je verlangd dat je op je eigen gedrag reflecteert en samen met mij gaan we patronen ontdekken. Dit helpt jou in de bewustwording en zo kun je je gedrag gaan aanpassen. Vanaf maand 9 ligt de nadruk op behouden van het gezonde gedrag. Dan zit er langer tussen de 8 groepsbijeenkomsten en zien we elkaar nog 4 keer individueel.

Het complete programma bestaat uit:

8 individuele gesprekken

We beginnen met een uitgebreide intake van een uur. In dat gesprek bespreken we je achtergrond en je motivatie om mee te doen. In de daarop volgende gesprekken gaan we steeds in op de thema’s die voor jou actueel zijn. We gaan in op jouw persoonlijke situatie en jouw doelstellingen en kijken naar jouw drijfveren.

16 groepsbijeenkomsten

Een groepsbijeenkomst duurt 1,5 uur en hierin behandel ik iedere keer een thema. Dit zijn altijd onderwerpen die bijdragen aan een gezonde leefstijl zoals voeding, beweging, slapen, ontspannen of timemanagement. Ik wissel theorie af met interactieve oefeningen in de groep. Ik vind het belangrijk dat deelnemers in een veilige en ontspannen sfeer ervaringen met elkaar kunnen delen. We wisselen tips & trucs uit en leren van elkaar. Natuurlijk is er ook ruimte voor gezelligheid!

Vul hieronder je gegevens in om je aan te melden voor de GLI

BMI

Wil je weten wat jouw BMI is? Dan kun je deze calculator van het voedingscentrum gebruiken.

TIP

Vraag bij je zorgverzekeraar naar de regels die zij hanteren met betrekking tot de vergoeding.

In onderstaand filmpje leg ik uit wat de Gecombineerde Leefstijl Interventie precies inhoudt.