Gecombineerde Leefstijl Interventie

De GLI CooL (Coaching op Leefstijl)

Leefstijl is alles wat je doet en laat om gezond te blijven. Een leefstijlcoach kan je helpen om in actie te komen. Kernwoorden binnen CooL zijn: bewustwording en eigen verantwoordelijkheid. De regie ligt bij de deelnemer. De leefstijlcoach helpt je om een doel te formuleren en concrete stappen op weg daar naar toe te zetten.

Voor wie

Je kunt je aanmelden voor het leefstijlprogramma als je een verwijzing hebt van je huisarts en voldoet aan deze criteria:

  • Je bent 18 jaar of ouder
  • Je hebt overgewicht (d.w.z. een BMI tussen 25 en 30) en daarnaast een verhoogd risico op diabetes of hart- en vaatziekten
  • Je hebt ernstig overgewicht (d.w.z. een BMI van meer dan 30)

Wat

De looptijd van het CooL-programma is 24 maanden.

In de eerste 8 maanden is het contact met de groep en de coach vrij intensief. In die 8 maanden ga je met kleine stapjes je gedrag ombuigen naar gezonder gedrag. Vanaf maand 9 ga je het meer en meer zelf doen en dan ligt de nadruk op behouden van het gezonde gedrag. Uiteraard word je dan nog steeds door mij begeleid!

Waar die begeleiding uit bestaat:

8 individuele gesprekken

We beginnen met een uitgebreide intake van een uur. In dat gesprek bespreken we je achtergrond en je motivatie om mee te doen. In de daarop volgende gesprekken gaan we steeds in op de thema’s die voor jou actueel zijn.

16 groepsbijeenkomsten

In de groepsbijeenkomsten kunnen je in een veilige en ontspannen sfeer je ervaringen met anderen delen. De deelnemers wisselen tips & trucs uit en leren van elkaar. Natuurlijk is er ook ruimte voor gezelligheid!

BMI

Wil je weten wat jouw BMI is? Dan kun jeĀ deze calculatorĀ van het voedingscentrum gebruiken.

TIP

Vraag bij je zorgverzekeraar naar de regels die zij hanteren met betrekking tot de vergoeding.

JA, ik wil aan mijn leefstijl werken

Ik heb een verwijzing van mijn huisarts of specialist. Vul hieronder de gegevens in.

Vul hieronder uw gegevens in om u aan te melden voor de GLI.

Zorgverzekeraar:
Locatie (voorkeur):